ما 0 مقاله نوشته شده توسط این نویسنده داریم...

فرشته سلیمانیان

مهندس صنایعی که نوشتن بخشی از وجودم است. مشتاق یادگیری هستم؛ علاقه‌مندم به مطالعه و سفر و یافتن تجربه‌های جدید!